חזרה ◄

ישיבת נציגות שניה


שלום רב,
ישיבה עם נציגות הדיירים התקימה ביום שלישי 04/11/2014 במשרדי חברת הניהול פרוטוקול הישיבה יועלה לאתר ביום חמישי.


יום מקסים
קבוצת מנוס