חזרה ◄

פגישת תאום תכנון


ביום שלישי 4.11.2014 התקיימה ישיבת תאום תכנון נרחבת במשרד הבינוי והשיכון בה נכחו:
 מתכנן המחוז מר אוהד כהן אדריכל הנוף של הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכון,מר איזי בלאנק מנהל הפיקוח ההנדסי של הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכון, מר יצחק פסלר נציגי מחלקת רישוי מעיריית ירושלים ונציגת מהנדס העיר.
 מטעם העמותה נכח נציג הדיירים מר אייל פיטוסי,
אדריכל הפרוייקט מר אלי רכס, יועץ התנועה מר משה אלבוחר ואדריכל הנוף תומר גולדשטיין ממשרדה של ענת שדה, מנכ"ל וסמנכ"ל חברת הניהול.
הנוכחים קבלו הצגה מפורטת של הפויקט והביעו נכונות גדולה וחיובית להמשך קידומו ומתכונתו הנוכחית במהלך הרישוי.
חברי הוועדה מבינים כי מדובר בפרויקט שיהוה כרטיס הכניסה הצפוני לבאים מבגין צפון לעיר ירושלים.
למעט הגהות בנושאי בטיחות,אש,נגישות והגהות נוף.
הגהות התכנון יועברו בישיבה הבאה בעוד כחודש ואנו תקווה כי הפרויקט יאושר במתכונתו הנוכחית בעזרת השם.
בנוסף ברצוננו לעדכן שיועצי הנגישות,בטיחות ואינסטלציה עובדים באינטנסיביות על התכניות להגשה יחד עם האדרכל הראשי.