חזרה ◄

מצב התקדמות הפרוייקט


בשבוע האחרון נמסרו תכניות ליועצי אינסטלציה, קונסטרוקציה, נוף ונגישות.
בנוסף נמסרו מדידות ומכתב בקשה לרשות העתיקות ע"מ שייתנו את הסכמתם לקידום ההיתר בנייה.
אדריכלית הנוף הגישה תכנית ראשונית ואדריכל יבצע את התיאום.
יועץ הקרקע קיבל את דוח שנעשה ע"י משרד השיכון וביקר באתר לצורך התרשמות ראשונית.