חזרה ◄

כנס אסיפת דיירים כללית ראשונה


צפו בסרטון מן הכנס המוצלח שהתקיים בירושלים בתאריך 16.9.14.