חזרה ◄

רמות הירוקה - שלבי בנייה נכון ל 2.10.17


צפו בסרטונים שלבי בנייה של פרויקט רמות הירוקה - 02/10/17. 

מגרש 6, בניינים 1 ו-2
מגרש 6, בניינים 3 ו-4

מגרש 7, בניינים 1 ו-2
מגרש 7, בניינים 3 ו-4