חזרה ◄

שלבי בנייה - קבוצת רכישה רמות הירוקה


צפו בסרטונים שלבי בנייה של פרויקט רמות הירוקה - 14/9/17.

מגרש 6, בניינים 1 ו-2
מגרש 6, בניינים 2 ו-3

מגרש 7, בניינים 1 ו-2
מגרש 7, בניינים 3 ו-4