חזרה ◄

עדכון מיום 07/07/2015


 חברים נכבדים,

הננו שמחים לבשר כי בשעה טובה התקבל אישור לתכנית חניה ממחלקת תנועה בעריית ירושלים - מתקדמים בדרך להיתר בע״ה.

בימים הקרובים יחלו עבודות החישוף ובמקביל מקדמים את תכניות העבודה ליציאה למכרז.

כמו כן תיק הליווי הבנקאי מול בנק המזרחי מתקדם לוועדת האשראי.

נמשיך בתפילה שהכל יתקדם כשורה ובהצלחה!