חזרה ◄

היתר בניה


הננו מתכבדים להודיעכם בשעה טובה על פתיחת תיק בקשה להיתר בניה בעריית ירושלים לפרויקט.

 

זוהי נקודת ציון משמעותית בדרך לקבלת היתר הבנייה המיוחל והינה תוצאה של עבודת צוות משולבת של כל היועצים המקצועיים בפרויקט.

 

אנו אמונה וידיעה כי נמשיך להיצמד  לאבני הדרך של הפרויקט כפי שהוגדרו על ידי חברת הניהול והמנהל ההנדסי ולהגשים את תחילת ביצוע עבודות הבנייה כמתוכנן.

 

בברכה

צוות הניהול