חזרה ◄

עדכון מיום 01/01/2015


1.בשעה טובה ומוצלחת הועבר מלא הסכום עבור הוצאות הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון כמופיע במכרז.
2.בעזרת ה' במהלך שבוע הבא יושלם הליך רכישת הקרקע מול רשות מקרקעי ישראל.
3.ביום ה05/01/2015 תתקיים ישיבת תיאום תכנון רביעית ואנו מקווים כי יתקבלו האישורים לפתיחת תיק הרישוי המיוחל בעיריית ירושלים.
4.הרינו לבשר כי בשעה טובה מונה מנהל הנדסי לפרויקט מר קובי ייטב-מחברת קובי ייטב הנדסה אזרחית ניהול ופיקוח בע"מ, כפי שצוין בפרוטוקול הנציגות האחרון.
בברכת הצלחה ועשייה פרויה
קבוצת מנוס.