חזרה ◄

עדכון מיום 11/12/2014


להלן סדר האירועים המשמעותיים שקרו שבוע בפרויקט:
  • בתחילת השבוע התקיימה ישיבת נציגות, פרוטוקול הישיבה יישלח במהלך השבוע הבא.
  • בתחילת השבוע התקיימה ישיבה לקידום הניהול ההנדסי בפרויקט ונציגות הדיירים תאשר בימים הקרובים התקשרות רשמית עם המועמדים הסופיים.
  •  באמצע השבוע התקיימה ישיבת ליווי תכנון נוספת עם משרד השיכון בה נטלו חלק אדריכל הפרויקט יועץ התנוע ואדריכלית הנוף היתה התקדמות משמעותית בדרך לאישור משב"ש לתכנית,נקבעה פגישה נוספת ובתקווה שתיהיה המסכמת בסוף חודש זה!
  • בנוסף התקיימה פגישת תיאום בין הקונסטרוקטור לאדריכל הראשי אשר סוכם נושא העמודים.
 
 
בברכת חג אורים שמח!!!
 
קבוצת מנוס