חזרה ◄

פגישת יועצים


השבוע היועצים המשיכו בהכנת התוכניות ע"פי הנחית האדריכל הראשי
בשבוע הבא תתקיים פגישת תאום בנושא קונסטרוקציה ויעוץ קרקע.
שיתוף הפעולה והתאום עם משרד השיכון ועם חברת הניהול מטעמם ממשיך,אנו מקבלים מהם את כל החומרים שיוכלו לסייע לנו בהתקדמות התכנון.
כמו כן נקבעה ישיבה נוספת עם משרד השיכון בתאריך 08/12/2014.
בנוסף, מצורף בחדשות ועדכונים מכתב הבהרה מעו"ד דורון לנגה אודות רכישת הקרקע.
 
בברכת שבת שלום
קבוצת מנוס